Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using of e-shop in the company
Written by (author): Ing. Sandra Vagyovszká
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Roderik Virágh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie e-obchodu v podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať možnosti využitia elektronického obchodu v podniku, zadefinovať prostriedky, ktoré sú nevyhnutné pri tvorbe úspešnej a prosperujúcej internetovej stránky a komplexne zhrnúť výhody a nevýhody využívania elektronického obchodu z pohľadu predávajúceho aj nakupujúceho. V bakalárskej práci bol priestor venovaný aj analýze propagačných činností realizovaných v oblasti e-obchodu. Práca pozostáva z dvoch častí. V úvode porovnáva súčasný stav riešenej problematiky ako v domácom prostredí tak aj v zahraničí, skúma vznik a históriu, vývoj aj príležitosti, ktoré využívanie elektronického obchodu ponúka. V nasledujúcej časti vysvetľuje základné pojmy, ktoré sú spojené s prevádzkou, vytvorením a v neposlednom rade samotným fungovaním elektronického obchodu. Zozbierané teoretické poznatky boli aplikované pri podrobnej analýze firmy VAĎO s. r. o., ktorá pôsobí na trhu od roku 2003 a predmetom jej podnikania je predaj, výroba a distribúcia rybárskych potrieb. V dôsledku neustále rastúceho počtu užívateľov internetu a narastajúcou mierou a intenzitou konkurencie sa v januári 2014 firma rozhodla vytvoriť vlastný elektronický obchod, nakoľko bolo potrebné prispôsobiť svoje podnikateľské aktivity aj samotné smerovanie firmy vývoju situácie na trhu.
Key words:podnik, internet, elektronické obchodovanie, propagácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited