Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Advantages and disadvantages of e-commerce
Written by (author): Bc. Mária Mlynková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Roderik Virágh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výhody a nevýhody e-obchodovania
Summary:Nakupovanie prostredníctvom internetu na Slovensku i vo svete je už takmer samozrejmosťou. V súčasnosti vzrastá počet firiem a spoločností, ktoré obchodujú pomocou internetu. Elektronický obchod podporuje realizovanie obchodných vzťahov medzi dodávateľmi i zákazníkmi. Cieľom bakalárskej práce je porovnanie nákupu prostredníctvom internetu doma a v zahraničí a definovanie výhod a nevýhod elektronického obchodovania v e-shope eBay. Zamerali sme sa na charakteristiku základných pojmov zameraných na e-obchodovanie, e-podnikanie, stručnú históriu internetového obchodu a spôsob nakupovania prostredníctvom internetu. Vo vlastnej práci sme sa venovali porovnaniu nakupovania prostredníctvom internetu doma a v zahraničí. Na skúmanie elektronického obchodovania sme si vybrali internetový elektronický obchod - aukčný portál eBay. Na základe analýzy e-shopu e-Bay sme definovali výhody a nevýhody online nakupovania tak z pohľadu dodávateľov, ako aj zákazníkov. Na záver sme spracovali SWOT analýzu internetového obchodu e-Bay.
Key words:elektronické podnikanie, internet, SWOT analýza, elektronický obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited