Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ICT as a marketing tool in the company
Written by (author): Ing. Erik Pall
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Fandel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IKT ako marketingový nástroj v podniku
Summary:Informačné a komunikačné technológie (IKT) poskytujú v modernej dobe nové formy komunikácie, ktorými podnik dokáže ľahšie a prístupnejšie odkomunikovať akúkoľvek informáciu. Využitie IKT v oblasti marketingu pomáha podnikom komunikovať so zákazníkmi a ponúkať im tak produkty a služby cez internet, zväčša rýchlejšie a lacnejšie. Práca sa zaoberá využitím informačných a komunikačných technológií a internetu a ich aplikovaním a využitím v marketingových nástrojoch podniku. Cieľom práce je vysvetliť teoretické východiská súvisiace s problematikou komunikácie, informácie, informačných a komunikačných technológii, internetu, marketingových nástrojov a následne ich realizáciu v podniku. Výsledky práce tvoria opis marketingovej oblasti podniku, analýzu marketingových nástrojov a ich využívanie podnikom. Práca je rozdelená na 5 častí, a to stručné objasnenie pojmov komunikácie a informácie, informačných a komunikačných technológií, multimédiá a internet, marketingové nástroje a ich využitie v IKT a na samostatné výsledky, využívanie IKT marketingových nástrojov ako sú web stránka, internetové kampane a advergaming. Význam práce spočíva v analyzovaní marketingovej oblasti a marketingových nástrojov v rámci informačných a komunikačných technológií v podniku a návrh odporúčaní pre zlepšenie.
Key words:komunikácia, informácia, IKT, internet, marketingové nástroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited