Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cloud Computing - efective way of using IT for processing of information in the company
Written by (author): Ing. Monika Blašková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Cloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá novým zjavom v informatickom priemysle - cloud computingom. Vyplýva zo skutočnosti, že sa všetci spotrebitelia odlišujú jednotlivými požiadavkami na cloud, to znamená, že je rozdiel medzi požiadavkami a nárokmi fyzických osôb a spoločnosťou. Práca sa venuje cloudovým službám pre vybranú spoločnosť. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť konkrétne možnosti využitia cloud computingu v spoločnosti, navrhnúť konkrétne kroky k prechodu na cloud computing a upozorniť na výhody takýchto moderných riešení. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť práce bude charakterizovať celkový pohľad na riešenú problematiku, vymedzí základné pojmy, jeho vlastnosti a modely, taktiež komponenty pre cloud. V druhej časti sa pozornosť bude venovať už konkrétnej spoločnosti, kde sa rozoberie súčasný stav informačných systémov v spoločnosti, možnosti nasadenia cloudového riešenia, popíšu sa výhody a nevýhody riešenia a porovnajú sa celkové náklady, ktoré spoločnosť vynaloží na vlastnú serverovňu a cloud computing. Navrhnú sa riešenia, ktoré budú viesť k vyššej efektivite práce, k znižovaniu nákladov, úspory času a celkovo k zlepšeniu postavenia na trhu.
Key words:Cloud Computing, Softvér, Programy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited