Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internet and its use in the work of the manager
Written by (author): Ing. Andrea Rusnáková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Roderik Virágh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberáme využívaním internetu a jeho služieb na podporu práce manažérov v spoločnosti Gevorkyan, s. r. o. Na základe naštudovanej odbornej literatúry sme definovali pojem elektronické podnikanie a elektronické obchodovanie a popísali jednotlivé modely elektronického obchodovania. Následne sme sa venovali problematike využitia internetu v práci manažéra. Hlavným cieľom práce bolo stanovenie čo najefektívnejšieho využitia služieb internetu v spoločnosti Gevorkyan, s. r. o. V návrhovej časti sme navrhli odporúčania, ktoré by spoločnosti pomohli k lepšej propagácii a uľahčeniu komunikácie so zákazníkmi a inými obchodnými partnermi. Navrhli sme vytvorenie e-shopu, komunikáciu prostredníctvom Skype a poukázali sme aj na možnosti využívania online marketingu.
Key words:internet, služby internetu, elektronické obchodovanie, elektronické podnikanie, manažment, manažér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited