Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:ICT as a marketing tool
Written by (author): Ing. Michaela Štefunková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IKT ako marketingový nástroj
Summary:Cieľom bakalárskej práce je definovať možnosti využívania informačných a komunikačných technológií, ktoré slúžia ako marketingové nástroje vo vybranom podniku a navrhnúť opatrenia na zlepšenie úrovne využívania IKT na podporu propagácie podniku. Práca pozostáva z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, ktorá je aplikovaná vo vybranom podniku. V úvode sa rieši súčasný stav danej problematiky v domácom prostredí aj v zahraničí. Prvá kapitola v teoretickej časti je venovaná marketingu, jeho histórií, vývoju a marketingovým nástrojom. V druhej kapitole sa rieši problematika spojená s informačnými a komunikačnými technológiami a popisom konkrétnych IKT nástrojov. V tejto časti bol priestor venovaný aj internetovému podnikaniu a reklamným médiám. Druhá kapitola začína opisom vybraného podniku, ďalej sú popísané marketingové nástroje, ktoré využíva podnik a v neposlednom rade sú definované IKT nástroje, ktoré slúžia na podporu marketingu v danom podniku. Zozbierané teoretické poznatky boli aplikované pri podrobnej analýze firmy Hop Grup s.r.o., ktorá sa zaoberá varením piva podľa vlastnej receptúry. Hop Grup je remeselný pivovar, ktorý pôsobí v Nitre v priestoroch agrokomplexu.
Key words:marketing, marketingové nástroje, informačné a komunikačné technológie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited