Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:ICT as a Marketing Tool
Written by (author): Bc. Juraj Tropp
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IKT ako marketingový nástroj
Summary:IKT v 21. storočí sa stali neoddeliteľnou súčasťou bežného života rovnako aj podnikateľského. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť využívanie prostriedkov IKT ako marketingového nástroja vo vybranom podnikateľskom subjekte a odporučiť návrhy na zlepšenia. Práca obsahuje aj ďalšie čiastkové ciele zamerané na webovú stránku podniku, na jednotlivé online sociálne médiá a ďalšie marketingové nástroje ako sú SMS marketing, e-mail marketing. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť pozostáva z charakterizovania pojmov marketingová komunikácia, proces komunikácie, marketing, marketingový mix na záver prvej časti charakterizujeme využitie IKT v podnikoch, internet a online marketingové nástroje. V druhej časti práce sú definované ciele práce a metódy skúmania na dosiahnutie cieľa, analýza vybraného podniku. Zaver práce obsahuje návrhy na zlepšenia online marketingu vo vybranom podniku.
Key words:komunikácia, marketing, IKT, internet, marketingové nástroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited