Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identifikačné číslo: 1412
Univerzitný e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra informatiky (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
Autor: Ing. Soňa Ilončiaková
Pracovisko: Katedra informatiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Oponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vytvoriť elektronický obchod pre poľnohospodárske družstvo Vršatec na zlepšenie predaja výrobkov. Prvá časť sa zameriava na prehľadné spracovanie informácií z odbornej literatúry týkajúcej sa e-obchodovania, vzťahov, ktoré vznikajú pri e-obchodovaní, modely aplikácií e-obchodovania a ich vývojové kategórie. Následne sme určili riziká, bezpečnosť a funkcie pri e-obchodovaní. Druhá časť pozostáva z definovania hlavného cieľa práce a čiastkových cieľov, ktoré sú potrebné pre naplnenie hlavného cieľa. Metodický postup obsahuje použité metódy, ktoré boli použité pri písaní diplomovej práce, ako sú napríklad analýza, syntéza, komparácia, rozhovor a dedukcia. Vo vlastnej práci sme vytvorili analýzu externého prostredia poľnohospodárskeho družstva Vršatec, analýzu konkurencie a vytvorenie SWOT analýzy pre zistenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození pre PD Vršatec. Ďalej sme vytvorili e-obchod na základe požiadaviek PD Vršatec. V závere práce sú so získaných poznatkov formulované výhody a nevýhody e-obchodovania pre PD Vršatec, ako aj pre samotného zákazníka.
Kľúčové slová:e-obchodovanie, analýza, konkurencia, poľnohospodárske družstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene