Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ICT as a marketing tool in enterprise
Written by (author): Ing. Róbert Szabo
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Roderik Virágh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IKT ako marketingový nástroj v podniku
Summary:Informačné a komunikačné technológie (IKT) ovplyvňujú náš život mnohými spôsobmi, a to nie len v práci, ale aj v súkromí. Nie je tak prekvapením, že IKT získavajú silnú pozíciu aj v obchode a marketingu. Využitie moderných technológií pomáha podnikom spojiť sa so zákazníkmi a efektívnejšie ovplyvňovať ich nákupné rozhodnutia. Podniky na tieto účely využívajú množstvo nástrojov a médií - od internetu, televízie, po mobilné aplikácie a hry. Prezentujú svoju víziu a imidž prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí a nástrojov online marketingu. Teoretické poznatky a pojmy ako informácia, komunikácia a marketingové nástroje IKT, sú v práci aplikované na konkrétny podnik v slovenskom maloobchode. Na základe analýzy marketingovej stratégie podniku a jeho nástrojov komunikačného mixu je definovaná základná koncepcia marketingu v podniku so zameraním na marketingové nástroje na národnej a lokálnej úrovni. Výsledkom je formulácia odporúčaní na zlepšenie stavu využívania nástrojov IKT v oblasti marketingových aktivít.
Key words:informácia, komunikácia, IKT, marketingové nástroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited