Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of marketing tools on the Internet
Written by (author): Ing. Mária Hriníková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie marketingových nástrojov na internete
Summary:Online marketing je nová forma marketingu, je to aplikácia internetu a digitálnych technológií za účelom dosiahnutie marketingových cieľov. Internet a hlavne sociálne siete úplne zmenili spôsob komunikácie medzi firmami a spotrebiteľmi. Cieľom diplomovej práce bolo definovať možnosti využitia jednotlivých foriem internetového marketingu, poukázať na ich výhody v dnešnej informačnej spoločnosti a navrhnúť realizáciu vybraných foriem a nových trendov marketingovej komunikácie v podniku. Na dosiahnutie hlavného cieľa bolo potrebné preštudovať dostupnú literatúru a materiály na internete od domácich i zahraničných autorov, ktorí sa predmetnou problematikou zaoberajú. Na zistenie úrovne vnímania marketingových aktivít na internete sme uskutočnili dotazníkový prieskum, ktorého výsledky sme analyzovali a na základe nich sme formulovali závery, z ktorých je možné vyvodiť konkrétne návrhy na zlepšenie úrovne využívania nástrojov marketingu v prostredí internetu. V závere sme vypracovali konkrétne návrhy a odporúčania na využívanie nových trendov marketingovej komunikácie pre spoločnosť Electrobeta, s.r.o.
Key words:online marketing, marketingová komunikácia, sociálne siete, internet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited