Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ICT as a tool to support for the logistics system in the company
Written by (author): Ing. Pavol Trsťan
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Fandel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IKT ako nástroj na podporu logistického systému v podniku
Summary:Diplomová práca bola zameraná na zhodnotenie funkčnosti logistického informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte. Prvá časť sa zaoberá informačnou a znalostnou spoločnosťou. Definovali sme všeobecné pojmy ako informácia, údaj, znalosť, poznatok, informačný systém všeobecne a implementovaný v podmienkach podniku. Charakterizovali sme úlohu logistiky, ktorá vytvára základný rámec hmotného toku tovarov. Ako významný krok sme ocenili proces automatických, na seba nadväzujúcich pochodov pri správe zásob. Nasledujúca časť je zameraná na opis podnikových procesov, analýze vstupných a výstupných dát. Po všeobecnej charakteristike podnikateľského subjektu sme sa venovali hardvérovému a softvérovému vybaveniu spoločnosti, zachytili jednotlivé subsystémy v programe pre všetky oddelenia. Pozornosť sme zamerali hlavne na vstupné údaje, výstupné zostavy a možnosti zefektívnenie sledovaných a meraných výsledkov podniku. V závere sme tieto procesy analyzovali a hodnotili vlastnosti informačného systému.
Key words:skladový manažérsky systém, informácia, informačný systém, informačná a znalostná spoločnosť, logistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited