Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internet and its use in the manager's work
Written by (author): Bc. Stanislava Kenderešová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Summary:Pre podniky a ich manažérov majú služby internetu množstvo výhod ako napríklad komunikácia so zamestnancami, obchodnými partnermi, zákazníkmi a podobne. Ďalšou výhodou internetu pre podniky je, že je považovaný za marketingový nástroj na priamy predaj a propagáciu výrobkov a tiež prehľad o ponukách konkurentov. Cieľom bakalárskej práce je definovať možnosti využívania internetu v podniku a navrhnúť odporúčania pre zlepšenie úrovne využívania služieb internetu v práci manažérov vo vybranom podniku Ing. Štefan Šesták – LONATER so sídlom v Michalovciach na ulici Štefana Turčeka 2. Informácie o podniku sme zistili prostredníctvom rozhovoru s manažérom firmy, ktorý nám poskytol informácie ohľadom kamennej predajne ale aj elektronického obchodu. Na záver sme navrhli odporúčania na lepšie využívanie internetu v podniku, na lepšie fungovanie elektronického obchodu a zavedenie opatrení na zvýšenie predaja prostredníctvom elektronického obchodu.
Key words:služby internetu, manažment, manažér, elektronický obchod, internet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited