Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antivirus programs - data protection tool in the business IS
Written by (author): Ing. Zuzana Kupcová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je identifikovať jednotlivé druhy počítačových infiltrácií ako potenciálnu hrozbu narušenia informačného systému a na základe toho vybrať najvhodnejší antivírusový program, ako nástroj ochrany informačného systému. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná bezpečnostnej problematike ako takej, prečo je pre informačný systém nevyhnutná, aké sú príčiny a dôsledky narušenia prevádzky informačného systému, aké sú jej ciele a úroveň. V tejto časti sú takisto popísané základné druhy počítačových infiltrácií a antivírusových programov. Ďalšia časť je venovaná konkrétnym ponukám antivírusových programov, aké sú ich funkcie, vlastnosti a pod. a vybranému podniku, ktorému je vypracovaný návrh na zlepšenie ochrany informačného systému.
Key words:ochrana IS, vírusy, počítačové infiltrácie, antivírusové programy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited