Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Internet and its use in a manager's work
Written by (author): Bc. Daša Do Thaiová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Summary:V bakalárskej práci poukazujeme na dôležitosť využívania internetu v práci manažéra, ktorý prostredníctvom neho vie zefektívniť či zviditeľniť podnik. Hlavným cieľom bakalárskej práce je posúdiť a zhodnotiť súčasný stav využívania internetu v práci manažéra v podniku FK Real s.r.o. Teoretická časť je zameraná na získanie poznatkov o manažmente, internete a jeho základných služieb. V praktickej časti sme pomocou získaných informácií, prostredníctvom rozhovoru s manažérom podniku, analyzovali konkrétne využitie internetu v danom podniku, ktorým je najmä využívanie internetovej stránky určenej na komunikáciu so zákazníkmi a propagáciu podniku. Na základe analyzovaných informácií sme následne navrhli odporúčania na efektívnejšie využitie internetových služieb v podniku, ktoré sú jednoducho aplikovateľné do praxe.
Key words:manažment, manažér, internet, internetové služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited