Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Security aspects of information processing in enterprise
Written by (author): Bc. Zuzana Škopková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Summary:Bezpečnosť je kľúčová pre úspešné fungovanie podniku. Zabezpečenie v podniku patrí k dôležitým manažérskym aktivitám. Dôležitú úlohu zohráva fyzická bezpečnosť, technická a softvérová bezpečnosť a personálna bezpečnosť. Cieľom bakalárskej práce je popísať bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej sa zaoberáme základnými pojmami ako informácia, informačné systémy. Ďalej sme v teoretickej časti opísali dôležitosť bezpečnostnej politiky, charakterizovali sme rôzne počítačové infiltrácie – malware, vírusy a možné následky vstupu do bezpečnosti podniku. V druhej časti sa venujeme spoločnosti, kde si zhodnotíme súčasný stav, informačné systémy a programy, ktoré využíva a na základe získaných poznatkov sa budeme snažiť navrhnúť bezpečnostné opatrenia. Jedným z krokov na jej zlepšenie je, aby spoločnosť prijala aspoň jedného zamestnanca zameraného pre oblasť IKT s požadovanými schopnosťami a znalosťami.
Key words:informácia, bezpečnosť, počítačové infiltrácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited