Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identifikačné číslo: 1412
Univerzitný e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra informatiky (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra informatiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Autor: Bc. Kristína Ťapayová
Pracovisko: Katedra informatiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Oponent:Ing. Roderik Virágh, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Internet a jeho využitie v práci manažéra
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je popísať internet a jeho využitie v práci HR manažéra v spoločnosti ZKW Slovakia, s.r.o.. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Obsahom prvej časti je vysvetlenie základných pojmov ako je internet, manažment a manažér. Ďalej sme sa venovali histórii internetu až po jeho súčasnosť, ale taktiež princípmi fungovania internetu, bezpečnosti na internete, základným službám internetu a funkciám manažéra v podniku. Obsahom druhej časti bakalárskej práce je praktická časť, ktorej cieľom bolo zobraziť využitie internetu pri práci HR manažéra a stanoviť jeho zefektívnenie v spoločnosti ZKW Slovakia, s.r.o.. V časti návrhov sme navrhli odporúčania, ktoré by mohli pomôcť pri zlepšení komunikácii so zamestnancami spoločnosti a pri ich vzdelávaní. Navrhli sme komunikáciu prostredníctvom Facebookovej stránky, vzdelávanie pomocou e-learningu a využitie softvéru TeamViewer.
Kľúčové slová:internet, manažment, manažér, služby internetu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene