Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using of internet marketing in the enterprise
Written by (author): Ing. Sabína Gaľová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie internetového marketingu v podniku
Summary:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť využitie internetového marketingu v podniku. IKT neustále napredujú, každým rokom dochádza k vylepšovaniu komunikačných technológií a možnostiam šírenia informácií medzi zákazníkmi, ale aj v rámci samotného podniku. Vplyvom neustálej zmeny IKT rastie aj kvantita, kvalita a dostupnosť informácií a vznikajú stále nové možnosti firemnej prezentácie. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V rámci teoretickej časti sme sa venovali pojmom z oblasti IKT, marketingovej komunikácie a online marketingu z pohľadu domácich aj zahraničných autorov. V praktickej časti analyzujeme využívanie internetového marketingu v spoločnosti MilkAgro. Prostredníctvom dotazníka sme získali názory a skúsenosti ľudí ako vnímajú jednotlivé online marketingové nástroje spoločnosti a následne navrhujeme riešenia, ktoré by viedli k ich zefektívneniu, podpore internetového marketingu v podniku a kladne pôsobili na skutočných aj potenciálnych zákazníkov. Význam práce spočíva v navrhnutí vlastných odporúčaní v oblasti internetového marketingu pre spoločnosť MilkAgro, ktoré by viedli k získaniu nových spokojných zákazníkov a zvýšeniu počtu fanúšikov na oficiálnej webovej, facebookovej stránke a instagrame.
Key words:IKT, marketingová komunikácia, internetový marketing, nástroje online marketingu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited