Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Internet Marketing and it´s Influence on Consumers´ Behaviour
Written by (author): Ing. Andrea Rusnáková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internetový marketing a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
Summary:V diplomovej práci sa zaoberáme vplyvom internetového marketingu na správanie spotrebiteľov Svet Bedničiek. Na základe naštudovanej odbornej slovenskej a zahraničnej literatúry sme definovali pojem marketing, marketingový mix, internetový marketing a jeho jednotlivé nástroje. Následne sme si charakterizovali Svet Bedničiek, ako aj ich ponúkaný sortiment, dodávateľov, a tiež nástroje internetového marketingu, ktoré využívajú na svoju propagáciu. Na základe výsledkov z dotazníka bolo našim cieľom stanovenie čo najefektívnejšieho využitia internetového marketingu Svet Bedničiek. V záverečnej časti sme navrhli odporúčania, ktoré by spoločnosti pomohli k lepšej propagácii prostredníctvom internetu. Navrhli sme spoluprácu s influencermi, väčšiu aktivitu na sociálnej sieti YouTube, a taktiež v rámci YouTube a Facebooku využiť reklamy.
Key words:marketing, internetový marketing , nástroje internetového marketingu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited