Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antivirus Programs - Tool for Data Protection in Enterprise IS
Written by (author): Ing. Monika Blašková
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antivírusové programy - nástroj ochrany údajov v IS podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť fungovanie antivírusových programov -- ochranou pred vírusmi, ochranu a bezpečnosť informácií a zároveň pomôcť pri výbere toho najlepšieho bezpečnostného riešenia pre spoločnosť, na ktorú sa zameriame. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti sa zaoberáme podnikovými informačnými systémami, antivírusovými programami, ako pracujú, z čoho sa skladajú a aká je ich potreba nevyhnutná pre našu ochranu. V druhej časti sa venujeme konkrétnej spoločnosti, kde si zhodnotíme jej súčasný stav, programy ktoré využíva a na základe získaných poznatkov sa budeme snažiť odporučiť bezpečnostné opatrenia, ktoré budú viesť k zefektívneniu práce, k zvyšovaniu konkurenčnej výhody, k znižovaniu nákladov a taktiež k ušetreniu času.. V súčasnej dobe je na trhu veľká konkurencia a to si vyžaduje veľké technické inovácie a pokroky. V oblasti bezpečnosti a ochrany údajov je dôležité držať krok a tempo s dobou.
Key words:vírus, bezpečnosť a ochrana, podnikový informačný systém, antivírusový program

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited