Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Identification number: 1416
University e-mail: juraj.chlpik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Soil Science (FAaFR)
Chief official - Department of Soil Science (FAaFR)

Contacts     
     
     Bodies     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Bódiová
Geo-pedologická charakteristika skúmaného územia v SR
April 2014Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Bódiová
Geo-pedologická charakteristika zvolenej lokality Slovenska
May 2012
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adela Bónová
Odolnosť pôdy vo vybranej lokalite Slovenska proti účinkom vodnej a veternej erózie
March 2020
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adela Bónová
Vlastnosti protieróznej schopnosti pôdy vo vybranom území SR
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Briešková
Geo-pedologická charakteristika pôd Štiavnických vrchov.
April 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Cihlářová
Geo-pedologická charakteristika zvolenej lokality Slovenska
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Cihlářová
Charakteristika pôdy vo vybranej lokalite SR
April 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Ferenc
Pedologická charakteristika hydromorfných pôd Podunajskej roviny
April 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Juraj Gál
Zhodnotenie stavu pôd a agrotechniky vybraných subjektov v povodí Dudváhu v regióne okresu Galanta
May 2017Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Gergel
Kvalita pôdneho fondu súkromne hospodáriaceho roľníka na Záhorí
April 2012
Displaying the final thesis
11.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): RNDr. Michal Golha
Aktualizácia Materiálov komplexného prieskumu pôd na súčasný stav
May 2021
Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): RNDr. Michal Golha
Aktualizácia materiálov Komplexného prieskumu pôdy na súčasný stav
April 2021
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jiří Heczko, PhD.
Sekvestrácia uhlíka v poľnohospodárskych pôdach SR
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislava Hlaváčová
Geologicko-pedologická charakteristika rendzín Slovenského Rudohoria
April 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hricová
Kambizem - najrozšírenejší pôdny typ Slovenska
April 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Huntošová
Rendziny Liptovskej kotliny
April 2011Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Jamrichová
Geologicko-pedologická charakteristika hnedozeme v závislosti od jej regionálnej lokalizácie
April 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zdenka Kapšová
Charakteristika pôdy vo vybranej lokalite Slovenska
April 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Kozman
Charakteristika základných vlastností hnedozeme Žitavskej pahorkatiny
April 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Majzlík, PhD.
Odolnosť dominantných pôdnych typov Slovenska proti ich degradácii v dôsledku prognózovaných klimatických zmien
September 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Martiš
Vlastnosti pôdneho typu v závislosti od jeho regionálnej lokalizácie
May 2012
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Šimon Mikláš
Štúdium krátkodobých zmien kvality hnedozeme vo vybranej lokalite Slovenska
May 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Mošková, PhD.
Zmeny povrchového potenciálu pôd Slovenska v dôsledku degradácie pôdnej organickej hmoty a zmien štruktúry poľnohospodárskej výroby
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Obrancová
Kontaminácia pôd vybraného územia Slovenska ťažkými kovmi.
April 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivana Obrancová
Obsah ťažkých kovov v pôdach povodia rieky Nitra
May 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Bohuš Peky
Vhodnosť pôdneho typu pre vybraný druh ektomykoríznych húb
May 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Rybanská
Faktory protieróznej ochrany pôdy vo vybranom regióne SR
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Rybanská
Odolnosť pôdy proti erózii vo vybranom regióne Nitrianskeho kraja
May 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Sedlárová
Aktualizácia materiálov KPP na súčasný stav
April 2011
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Simiková
Andozeme neovulkanitov Slovenska
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Simiková
Vhodnosť pôdneho typu pre pestovanie vybranej odrody viniča v Sobranskom vinohradníckom rajóne.
May 2012Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Strašíková
Geologicko-pedologické podmienky stanovišťa xerotermných trvaliek Hôľnej Fatry
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Škorvánková
Geologicko-pedologická charakteristika pôdneho typu vo vybranej lokalite Slovenska
May 2019Displaying the final thesis
34.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Kristína Škorvánková
Základná charakteristika pôdneho typu vo vzťahu k jeho regionálnemu rozšíreniu
April 2021
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ján Šrank
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v Slovenskej republike
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Vaľková
Geo-pedologická charakteristika hnedozeme vo vybranej lokalite SR
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Vaľková
Geo-pedologická charakteristika skúmaného územia v SR
April 2014
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vitko
Fluvizeme Nitrianskej nivy
April 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress