Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Identifikační číslo: 1416
Univerzitní e-mail: juraj.chlpik [at] uniag.sk
 
docent - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

          Publikace     
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
StavTypZávěrečná práce
Podrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Nikola Bódiová
Geo-pedologická charakteristika skúmaného územia v SR
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Nikola Bódiová
Geo-pedologická charakteristika zvolenej lokality Slovenska
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adela Bónová
Odolnosť pôdy vo vybranej lokalite Slovenska proti účinkom vodnej a veternej erózie
březen 2020
Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adela Bónová
Vlastnosti protieróznej schopnosti pôdy vo vybranom území SR
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Vladimíra Briešková
Geo-pedologická charakteristika pôd Štiavnických vrchov.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Mária Cihlářová
Geo-pedologická charakteristika zvolenej lokality Slovenska
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Cihlářová
Charakteristika pôdy vo vybranej lokalite SR
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marián Ferenc
Pedologická charakteristika hydromorfných pôd Podunajskej roviny
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Ing. Juraj Gál
Zhodnotenie stavu pôd a agrotechniky vybraných subjektov v povodí Dudváhu v regióne okresu Galanta
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Gergel
Kvalita pôdneho fondu súkromne hospodáriaceho roľníka na Záhorí
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: RNDr. Michal Golha
Aktualizácia Materiálov komplexného prieskumu pôd na súčasný stav
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce je rozpracovánaBP
Autor: RNDr. Michal Golha
Aktualizácia materiálov Komplexného prieskumu pôdy na súčasný stav
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Jiří Heczko, PhD.
Sekvestrácia uhlíka v poľnohospodárskych pôdach SR
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Stanislava Hlaváčová
Geologicko-pedologická charakteristika rendzín Slovenského Rudohoria
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Katarína Hricová
Kambizem - najrozšírenejší pôdny typ Slovenska
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lucia Huntošová
Rendziny Liptovskej kotliny
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Jamrichová
Geologicko-pedologická charakteristika hnedozeme v závislosti od jej regionálnej lokalizácie
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zdenka Kapšová
Charakteristika pôdy vo vybranej lokalite Slovenska
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Gabriel Kozman
Charakteristika základných vlastností hnedozeme Žitavskej pahorkatiny
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Juraj Majzlík, PhD.
Odolnosť dominantných pôdnych typov Slovenska proti ich degradácii v dôsledku prognózovaných klimatických zmien
září 2015
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Matúš Martiš
Vlastnosti pôdneho typu v závislosti od jeho regionálnej lokalizácie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Šimon Mikláš
Štúdium krátkodobých zmien kvality hnedozeme vo vybranej lokalite Slovenska
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Lucia Mošková, PhD.
Zmeny povrchového potenciálu pôd Slovenska v dôsledku degradácie pôdnej organickej hmoty a zmien štruktúry poľnohospodárskej výroby
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ivana Obrancová
Kontaminácia pôd vybraného územia Slovenska ťažkými kovmi.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Obrancová
Obsah ťažkých kovov v pôdach povodia rieky Nitra
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Bohuš Peky
Vhodnosť pôdneho typu pre vybraný druh ektomykoríznych húb
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Kristína Rybanská
Faktory protieróznej ochrany pôdy vo vybranom regióne SR
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Kristína Rybanská
Odolnosť pôdy proti erózii vo vybranom regióne Nitrianskeho kraja
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Sedlárová
Aktualizácia materiálov KPP na súčasný stav
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Simona Simiková
Andozeme neovulkanitov Slovenska
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Simiková
Vhodnosť pôdneho typu pre pestovanie vybranej odrody viniča v Sobranskom vinohradníckom rajóne.
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Strašíková
Geologicko-pedologické podmienky stanovišťa xerotermných trvaliek Hôľnej Fatry
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Kristína Škorvánková
Geologicko-pedologická charakteristika pôdneho typu vo vybranej lokalite Slovenska
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Kristína Škorvánková
Základná charakteristika pôdneho typu vo vzťahu k jeho regionálnemu rozšíreniu
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Ján Šrank
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v Slovenskej republike
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Vaľková
Geo-pedologická charakteristika hnedozeme vo vybranej lokalite SR
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivana Vaľková
Geo-pedologická charakteristika skúmaného územia v SR
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Martin Vitko
Fluvizeme Nitrianskej nivy
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována