Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Identification number: 1416
University e-mail: juraj.chlpik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Soil Science (FAaFR)
Chief official - Department of Soil Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Morfologické vlastnosti vinohradníckych pôd v okolí Skalice = Morphological properties of vineyard soils in the Skalica surroundings
Husáková, Andrea -- Dlapa, Pavel -- Chlpík, Juraj
Morfologické vlastnosti vinohradníckych pôd v okolí Skalice = Morphological properties of vineyard soils in the Skalica surroundings. In Phytopedon. 17, 1 (2018), p. 64--69. ISSN 1336-1120.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
2.Porovnanie hydrofyzikálnych vlastností ornej a lesnej pôdy na Myjavskej pahorkatine = Comparison of hydrophysical properties of arable and forest soils at Myjavská pahorkatina Upland
Dlapa, Pavel -- Chrenková, Katarína -- Chlpík, Juraj
Porovnanie hydrofyzikálnych vlastností ornej a lesnej pôdy na Myjavskej pahorkatine = Comparison of hydrophysical properties of arable and forest soils at Myjavská pahorkatina Upland. In Phytopedon. 17, 2 (2018), p. 56--60. ISSN 1336-1120.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
3.Pôdoznalectvo
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Pôdoznalectvo. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 398 p. ISBN 978-80-552-1878-6.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
4.Rozdiely vo vybraných vlastnostiach pôd obrábaných redukovanou a konvenčnou technológiou
Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin
Rozdiely vo vybraných vlastnostiach pôd obrábaných redukovanou a konvenčnou technológiou. In Pedologické dni 2018. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2018, p. 31. ISBN 978-80-8163-027-9 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.