Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identification number: 1418
University e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
Lesson     Projects     Publications          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Angleta
Návrh závlahy okrasnej záhrady
April 2018
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Bašťovanský
Alternatívna závlaha okrasnej záhrady
April 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mikuláš Beňo
Golfové ihriská na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mikuláš Beňo
Závlaha golfového ihriska
May 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Filip Briš
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Bršel
Návr závlahy rodinnej záhrady s využitím vodozádržných opatrení
May 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Bršel
Závlaha golfového ihriska
May 2019
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Matúš Čierny
Alternatíne riešenie závlahy futbalového ihriska
April 2021
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Čierny
Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
May 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Martin Dobiaš
Návrh závlahy v ovocnom sade
April 2021
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jakub Fuska, PhD.
Využitie digitálneho modelu reliéfu dna malej vodnej nádrže pre kvantifikáciu dnových sedimentov
July 2011Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jozef Gabčo, PhD.
Výskum riadenia prevádzky mikrozávlah
June 2012
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Gubáň
Vodohospodárske opatrenia pre futbalové ihrisko v Hruboňove
April 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Gyárfás
Alternatívne využitie obnoviteľných zdrojov v tepelnom hospodárstve objektov SPU pod Zoborom
April 2011Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Hargaš
Riadenie vlhkostného režimu pôdneho profilu futbalového štadióna v Leopoldove
May 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Hrušková
Závlaha rodinnej záhrady v k.u. Kobylnice
May 2018
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimír Kišš, PhD.
Výskum vplyvu prostredia na vodný stres rastlín ako možný indikátor riadenia závlah
September 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Alan Klimaj, PhD.
Optimalizácia moderných metód riadenia závlah
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Kmecová
Prognózovanie vzniku bleskových povodní v katastri obce Kríže na potoku Slatvinica
May 2011Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Kokeš
Alternatívne riešenie závlahy futbalového ihriska
June 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Korvas
Alternatívy zavlažovania golfových ihrísk
May 2018
Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Martina Kováčová
Výskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy.
September 2022Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Žofia Kováčová
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
May 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kysel
Alternatívne riešenie závlahy v ovocnom sade
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Láska
Návrh závlahy lesnej škôlky
May 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Lenárt, PhD.
STANOVENIE ZÁŤAŽE SÍROU TRANSFORMÁCIOU OBJEMOVEJ KONCENTRÁCIE
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Máchal
Technické a technologické aspekty návrhu kvapkovej závlahy ovocného sadu
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marko Méry
Návrh závlahy verejného priestoru
April 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Emília Micáková, PhD.
Modelové stanovenie záťaže stanovišťa transformáciou objemovej koncentrácie na pasívny depozit
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Petruch
Dopady využívania biopalív na životné prostredie
May 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Branislav Pospiš
Alternatívy zavlažovania futbalových ihrísk
May 2018
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Ščibranyiová
Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe vo vinohrade
June 2012
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Ščibranyiová
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu reflexie povrchu listov
April 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Šuranová
Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe v ovocnom sade
June 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Šuranová
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
April 2014Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Takáčová
Návrh riešenia divokých skládok v lokalite Šaľa
May 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Zeman
Návrh riešenia divokých skládok pre mesto Nitra
May 2011
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Zeman
Perspektívy využitia biodegradovateľného odpadu z plastov v Nitrianskom regióne
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ladislav Zmoray
Alternatívy zavlažovania športových plôch
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress