Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

          
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Angleta
Návrh závlahy okrasnej záhrady
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Bašťovanský
Alternatívna závlaha okrasnej záhrady
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mikuláš Beňo
Golfové ihriská na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mikuláš Beňo
Závlaha golfového ihriska
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Briš
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Bršel
Návr závlahy rodinnej záhrady s využitím vodozádržných opatrení
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Lukáš Bršel
Závlaha golfového ihriska
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Matúš Čierny
Alternatíne riešenie závlahy futbalového ihriska
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Matúš Čierny
Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Dobiaš
Návrh závlahy v ovocnom sade
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Využitie digitálneho modelu reliéfu dna malej vodnej nádrže pre kvantifikáciu dnových sedimentov
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Jozef Gabčo, PhD.
Výskum riadenia prevádzky mikrozávlah
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Gubáň
Vodohospodárske opatrenia pre futbalové ihrisko v Hruboňove
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Gyárfás
Alternatívne využitie obnoviteľných zdrojov v tepelnom hospodárstve objektov SPU pod Zoborom
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hargaš
Riadenie vlhkostného režimu pôdneho profilu futbalového štadióna v Leopoldove
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Hrušková
Závlaha rodinnej záhrady v k.u. Kobylnice
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Vladimír Kišš, PhD.
Výskum vplyvu prostredia na vodný stres rastlín ako možný indikátor riadenia závlah
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Alan Klimaj, PhD.
Optimalizácia moderných metód riadenia závlah
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Kmecová
Prognózovanie vzniku bleskových povodní v katastri obce Kríže na potoku Slatvinica
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Kokeš
Alternatívne riešenie závlahy futbalového ihriska
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Korvas
Alternatívy zavlažovania golfových ihrísk
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Martina Kováčová
Výskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy.
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Žofia Kováčová
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kysel
Alternatívne riešenie závlahy v ovocnom sade
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Láska
Návrh závlahy lesnej škôlky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Róbert Lenárt, PhD.
STANOVENIE ZÁŤAŽE SÍROU TRANSFORMÁCIOU OBJEMOVEJ KONCENTRÁCIE
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Máchal
Technické a technologické aspekty návrhu kvapkovej závlahy ovocného sadu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marko Méry
Návrh závlahy verejného priestoru
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Emília Micáková, PhD.
Modelové stanovenie záťaže stanovišťa transformáciou objemovej koncentrácie na pasívny depozit
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Petruch
Dopady využívania biopalív na životné prostredie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Branislav Pospiš
Alternatívy zavlažovania futbalových ihrísk
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Petra Ščibranyiová
Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe vo vinohrade
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Ščibranyiová
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu reflexie povrchu listov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Šuranová
Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe v ovocnom sade
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Šuranová
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Takáčová
Návrh riešenia divokých skládok v lokalite Šaľa
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Zeman
Návrh riešenia divokých skládok pre mesto Nitra
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Zeman
Perspektívy využitia biodegradovateľného odpadu z plastov v Nitrianskom regióne
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ladislav Zmoray
Alternatívy zavlažovania športových plôch
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná