Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Angleta
Návrh závlahy okrasnej záhrady
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bašťovanský
Alternatívna závlaha okrasnej záhrady
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mikuláš Beňo
Golfové ihriská na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mikuláš Beňo
Závlaha golfového ihriska
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Briš
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Bršel
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lukáš Bršel
Závlaha golfového ihriska
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matúš Čierny
Alternatíne riešenie závlahy futbalového ihriska
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Čierny
Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Dobiaš
Návrh závlahy v ovocnom sade
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Využitie digitálneho modelu reliéfu dna malej vodnej nádrže pre kvantifikáciu dnových sedimentov
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Gabčo, PhD.
Výskum riadenia prevádzky mikrozávlah
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Gubáň
Vodohospodárske opatrenia pre futbalové ihrisko v Hruboňove
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Gyárfás
Alternatívne využitie obnoviteľných zdrojov v tepelnom hospodárstve objektov SPU pod Zoborom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hargaš
Riadenie vlhkostného režimu pôdneho profilu futbalového štadióna v Leopoldove
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Hrušková
Závlaha rodinnej záhrady v k.u. Kobylnice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Alan Klimaj, PhD.
Optimalizácia moderných metód riadenia závlah
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Kmecová
Prognózovanie vzniku bleskových povodní v katastri obce Kríže na potoku Slatvinica
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Kokeš
Alternatívne riešenie závlahy futbalového ihriska
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Korvas
Alternatívy zavlažovania golfových ihrísk
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martina Kováčová
Výskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy.
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Žofia Kováčová
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kysel
Alternatívne riešenie závlahy v ovocnom sade
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Láska
Návrh závlahy lesnej škôlky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Róbert Lenárt, PhD.
STANOVENIE ZÁŤAŽE SÍROU TRANSFORMÁCIOU OBJEMOVEJ KONCENTRÁCIE
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Máchal
Technické a technologické aspekty návrhu kvapkovej závlahy ovocného sadu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Méry
Návrh závlahy verejného priestoru
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Emília Micáková, PhD.
Modelové stanovenie záťaže stanovišťa transformáciou objemovej koncentrácie na pasívny depozit
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Petruch
Dopady využívania biopalív na životné prostredie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Branislav Pospiš
Alternatívy zavlažovania futbalových ihrísk
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Ščibranyiová
Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe vo vinohrade
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Ščibranyiová
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu reflexie povrchu listov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Šuranová
Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe v ovocnom sade
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Šuranová
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Takáčová
Návrh riešenia divokých skládok v lokalite Šaľa
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Zeman
Návrh riešenia divokých skládok pre mesto Nitra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Zeman
Perspektívy využitia biodegradovateľného odpadu z plastov v Nitrianskom regióne
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ladislav Zmoray
Alternatívy zavlažovania športových plôch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná