Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Perspektívy využitia biodegradovateľného odpadu z plastov v Nitrianskom regióne
Autor: Ing. Róbert Zeman
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Perspektívy využitia biodegradovateľného odpadu z plastov v Nitrianskom regióne
Abstrakt:Diplomová práca "Perspektívy využitia biodegradovateľného odpadu z plastov v Nitrianskom regióne" je rozdelená na viacero častí. Prvá časť je zameraná na teoretický prehľad vlastností biodegradovateľných polymérov a biodegradovateľných plastov, charakteristiku procesu biodegradácie a definíciu plastového odpadu, jeho triedenie a likvidácia. Druhá a tretia časť sa zaoberá analýzou nakladania s plastovým odpadom v Nitrianskom regióne a celkovým využívaním biodegradovateľných plastov; analyzuje a vyhodnocuje súčasný stav výskumnou dotazníkovou metódou v regióne z hľadiska separovania komunálnych zložiek odpadu ako aj informovanosti problematiky biodegradovateľných plastov. Ďalej navrhuje využitie biodegradovateľných plastov pre zníženie zaťaženia životného prostredia. Výsledky diplomovej práce ukázali súčasný stav nakladania s plastovým odpadom v Nitrianskom regióne, prehľad spoločností, ktoré sa tejto problematike venujú. Biodegradovateľné plasty, ich vývoj, využitie a zavádzanie do praxe, kvôli nezaťažujúcim vplyvom na životné prostredie pri likvidácii odpadu, majú perspektívu zatiaľ výhľadovú. Hlbším teoretickým štúdiom tejto problematiky a pri vyhodnocovaní výskumnej časti práce je na zreteli, že aj v súčasnosti existujú isté východiská riešenia stavu v tejto oblasti.
Kľúčové slová:plastový odpad, využitie biodegradovateľných plastov, biodegradovateľný plast, biodegradovateľný polymér, životné prostredie, biodegradácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene