Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Alternatívne riešenie závlahy futbalového ihriska
Autor: Ing. Róbert Kokeš
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne riešenie závlahy futbalového ihriska
Abstrakt:Mojou prácou som pripravil podklady pre realizáciu plne automatického zavlažovania výsuvnými postrekovačmi pre futbalové ihrisko s rozmermi hracej plochy podľa platných noriem. Tento spôsob zavlažovania je dostatočne efektívny, kvalitný a spĺňa všetky parametre náročnosti ktoré sa pri prevádzke futbalových ihrísk vyskytnú a vyžadujú. V súčasnosti prevádzkovatelia futbalových ihrísk nemajú dostatok financií na zvýšenú prevádzku či už trávnika, alebo celých areálov. Pri tomto spôsobe zavlažovania sa priemerné finančné náklady ušetria celkom určite. Dôležité je nájsť prostriedky na vstupné náklady na výstavbu zavlažovania výsuvnými postrekovačmi. Cieľom tejto práce je jasne charakterizovať všeobecné spôsoby zavlažovania a samozrejme navrhnúť konkrétne riešenie pre konkrétne záujmové územie. Najvýhodnejším spôsobom je závlaha podpovrchová automatická. Je ale ekonomicky náročná z hľadiska vstupných nákladov. Z hľadiska prevádzky je finančne dostupná pre väčšinu klubov. Jej prevádzka je prakticky bez údržbová. Je to možnosť úplne pohodlná a najmä je zabezpečená rovnomerná dávka vody na plochu ihriska.
Kľúčové slová:zavlažovanie, futbalové ihrisko, postrekovače

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene