Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikační číslo: 1418
Univerzitní e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Autor: Ing. Lucia Šuranová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Abstrakt:Vplyvom klimatických zmien globálne dochádza k nerovnomernému rozmiestneniu atmosférických zrážok počas vegetačného obdobia, a tak vznikajú dlhé periódy sucha. Preto mikrozávlahy tvoria neoddeliteľnú súčasť pestovateľskej produkcie. Správny závlahový režim zaistí dosiahnutie vysokých produkčných výnosov a to aj pri aplikovaní pomerne malého závlahového množstva vody. V práci je pozornosť zameraná na pôdnu vlhkosť a prístupnosť pôdnej vody pre rastliny. Ďalej pozoruje zmenu vodného potenciálu rastlín ako odozvu na sucho a vodný stres rastliny a celkový vodný režim rastliny. Demonštračný pokus bol realizovaný v desiatich nádobách vo vnútorných podmienkach. Rastliny kukurice siatej boli zavlažované kvapkovou závlahou. Závlahová dávka bola stanovená na princípe dennej evapotranspirácie. Výskumom bolo dokázané, že rastlina reaguje na zmenu pôdnej vlhkosti zmenou vodného potenciálu pletív.
Klíčová slova:pôdna vlhkosť, kvapková závlaha, vodný potenciál rastlín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně