Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Autor: Ing. Lucia Šuranová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Abstrakt:Vplyvom klimatických zmien globálne dochádza k nerovnomernému rozmiestneniu atmosférických zrážok počas vegetačného obdobia, a tak vznikajú dlhé periódy sucha. Preto mikrozávlahy tvoria neoddeliteľnú súčasť pestovateľskej produkcie. Správny závlahový režim zaistí dosiahnutie vysokých produkčných výnosov a to aj pri aplikovaní pomerne malého závlahového množstva vody. V práci je pozornosť zameraná na pôdnu vlhkosť a prístupnosť pôdnej vody pre rastliny. Ďalej pozoruje zmenu vodného potenciálu rastlín ako odozvu na sucho a vodný stres rastliny a celkový vodný režim rastliny. Demonštračný pokus bol realizovaný v desiatich nádobách vo vnútorných podmienkach. Rastliny kukurice siatej boli zavlažované kvapkovou závlahou. Závlahová dávka bola stanovená na princípe dennej evapotranspirácie. Výskumom bolo dokázané, že rastlina reaguje na zmenu pôdnej vlhkosti zmenou vodného potenciálu pletív.
Kľúčové slová:pôdna vlhkosť, kvapková závlaha, vodný potenciál rastlín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene