Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu reflexie povrchu listov
Autor: Ing. Petra Ščibranyiová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu reflexie povrchu listov
Abstrakt:V podmienkach Slovenska , ako aj v ďalších krajinách sveta nastáva pod ťarchou klimatických zmien k nesúmernému prerozdeleniu atmosférických zrážok počas priebehu vegetačného obdobia v dôsledku čoho nastávajú dlhodobé období sucha. Z toho dôvodu mikrozávlaha, ktorá predstavuje úsporný zavlažovací režim predstavuje neodlúčiteľný prvok v pestovateľskej produkcii. Pri mikrozávlahách sa množstvo pôdnej vody nachádzajúce sa v koreňovej zóne rastlín nemení čiže sa dá považovať za konštantné. Dôvodom je pomalá aplikácia vody v pravidelných intervaloch s presne stanoveným objemom voda. Všetky z týchto faktorov minimalizujú odchýlky obsahu vody prítomnej v pôdnom profile. Ako odôvodnenie zlepšenia kvality a kvantity plodín sa môže považovať lepšia distribúcia, zásobovanie vody, čo znižuje značne vodný stres vplývajúci na rastliny. Adekvátne zvolený závlahový režim rastlín vytvorí podmienky pre dosiahnutie vysokých produkčných výnosov, pri zabezpečení a dodávke pomerne malej dávky závlahovej vody v najoptimálnejšom čase. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo meranie pôdnej vlhkosti na princípe TDR metódy pomocou ECH2O Check a stanovenie listovej reflexie u Kukurice siatej (Zeamays) prostredníctvom multispektrálnej kamery HandHeld2. Merania sa realizovali v pokusných nádobách na plodine Kukurici siatej (Zeamays). Rastlinám v meracej fáze bola postupne prerušovaná závlahová dávka, čiže postupne boli všetky rastliny trápené suchom, ale v rôznych stupňoch vlahového deficitu, a stresových podmienok. Pri meraní pôdnej vlhkosti bola potreba závlahovej dávky vyhodnocovaná na základe pôdneho hydrolimitu bod zníženej dostupnosti. Ten je ukazovateľom dolnej hranice ľahko prístupnej pôdnej vody rastlinám a stanovuje rozmedzie využiteľnej vodnej kapacity. Pri stanovovaní reflexii listového povrchu bol pri meraní smerodajný predpoklad zmien reflexných hodnôt, v dôsledku zmeny vlhkosti pôdy.
Kľúčové slová:pôdna vlhkosť, závlahový režim, kvapková závlaha, reflexia listového povrchu, metódy merania pôdnej vlhkosti, sucho, vodný stres rastliny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene