Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Optimalizácia moderných metód riadenia závlah
Autor: Ing. Alan Klimaj, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia moderných metód riadenia závlah
Abstrakt:Celkový úhrn zrážok počas vegetačného obdobia je postačujúci, ale v celosvetovom meradle v posledných rokoch dochádza k negatívnemu trendu nerovnomerného rozloženia zrážok počas vegetačného obdobia. Často dochádza k dlhodobým suchám vo vegetačných fázach rastu rastliny, práve keď potrebuje najviac vody. Odpoveďou na problém s nerovnomerným rozložením zrážok sú závlahy. V minulosti bola na Slovensku vystavaná hustá sieť, avšak po rozdelení Československa a sociálno-ekonomických zmenách a prevodoch do súkromného vlastníctva dochádza k postupnému ústupu od využívania závlah. Súčasný trend vedie k opätovnému využívania závlah, ale s využitím moderných technológií a racionálnym hospodárením. Ideálnu kombináciu uvedených aspektov predstavuje mikrozávlaha. Riadenie prevádzky mikrozávlahy predstavuje stanovenie optimálnej závlahovej dávky a termínu jej aplikácie, tak aby bol doplnený vlahový deficit. Stanovením správneho závlahového režimu by malo mať za následok dosiahnutie vysokých produkčných výnosov. Cieľom práce je stanovenie optimálneho závlahového režimu pre sledované rastliny s použitím viacerých metód. Porovnávali sa metódy ako merania pôdnej vlhkosti, meranie reflexie listového povrchu pomocou spektrometrie, využitie dendrometrov, meranie toku miazgy v porovnaní so štandardnými metódami. V prvom kroku práce sa výskum realizoval na kukurici siatej (Zea mays L. ), citrónovníku (Citrus x limon) a jabloni (Malus domestica var. Yellow Transparent). Výskum na citrónovníku bol zameraný na spektrometriu. Rastlina bola vystavená rôzne dlhým obdobiam sucha a boli sledované spektrálne zmeny obsahu chlorofylu v listoch pomocou merania reflexie v zelenom spektrálnom pásme a NIR. Meranie pomocou dendrometrov bolo zamerané na meranie zmien priemerov konárov jablone. V druhom kroku boli opätovne rozbehnuté pokusy na jabloniach, tento krát boli spojené s porovnávaním bez a so závlahou. Obdobne boli vykonané pokusy so Zea mays. V prvom roku boli sledované zmeny v závislosti od termínov vystaveniu sucho. Druhý pokus, ktorý stále prebieha je zameraný na rozličné závlahové dávky.
Kľúčové slová:nedostatok vlahy, dendrometer, spektrometria, vodivosť, mikrozávlaha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene