Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Alternatívy zavlažovania golfových ihrísk
Autor: Bc. Martin Korvas
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívy zavlažovania golfových ihrísk
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberala využitím automatického zavlažovacieho systému na športových plochách, konkrétne na golfových ihriskách, ktorý je pre tento šport prakticky nevyhnutný. Prvá časť tejto práce bola venovaná športovými trávnikom a ich špecifikáciám. Stručne sme opísali regeneračné zásahy, ktoré sa na takýchto trávnikoch vykonávajú. V druhej časti sme sa venovali vodným zdrojom potrebných pre závlahu a opísali sme ako šikovne sa dá golfové ihrisko zbaviť závislosti na vode z verejného vodovodu. Ďalej sme si definovali pojem závlahová sústava a podrobne sme prešli všetky hlavné časti automatickej závlahovej sústavy. Záver bakalárskej práce je venovaný alternatívnym spôsobom zavlažovania golfových ihrísk, množstve závlahovej vody a drenážnym systémom, ktoré sa v žiadnom prípade nesmú podceniť.
Kľúčové slová:závlaha, automatický závlahový systém, trávnik, zdroj vody, golfové ihrisko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene