Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Alternatívy zavlažovania futbalových ihrísk
Autor: Bc. Branislav Pospiš
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívy zavlažovania futbalových ihrísk
Abstrakt:Vytvoriť kvalitný hrací povrch je cieľom snáď každého futbalového klubu. Najväčším problémom je ekonomická náročnosť pri modernizácii alebo výstavbe nového zavlažovacieho systému. Kvôli tomuto obmedzujúcemu faktoru majú najväčšie zastúpenie práve zastarané metódy zavlažovania. Existuje niekoľko druhov a typov závlah, kedy si vie každý nájsť systém zodpovedajúci jeho možnostiam a potrebám. Ide o niekoľko typov povrchových a podpovrchových závlah. Cieľom tejto bakalárskej práce je bližšie zoznámenie sa s alternatívami zavlažovania futbalových ihrísk, s komponentmi zavlažovacieho systému a s celkovou koncepciu a možnosťou riešenia zavlažovania futbalového ihriska. Tiež popíšeme aktuálne technické riešenia o odvodňovaní pomocou drenáže. Ďalej si kladieme za cieľ aj špecifikáciu futbalových trávnikov, či už prírodných alebo umelých a následné popísanie ošetrovania týchto plôch. Taktiež odprezentujeme alternatívne návrhy zavlažovania futbalového ihriska. Verím, že moja bakalárska práca by mohla poslúžiť na získanie informácii a oboznámenie sa s možnosťami zavlažovania pre ľudí, ktorí si chcú zdokonaliť svoje vedomosti a následne ich aplikovať na zlepšenie momentálneho spôsobu zavlažovania.
Kľúčové slová:zavlažovací systém, futbalové ihrisko, odvodňovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene