Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Závlaha golfového ihriska
Autor: Ing. Mikuláš Beňo
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Závlaha golfového ihriska
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť závlahový systém na zlepšenie vlhkostného režimu pôdneho profilu golfového ihriska Kráľovské údolie v Malom Slávkove. Hlavnou funkciou zavlažovania je nahradiť množstvo vody stratenej v dôsledku odparovania a transpirácie rovnomernou distribúciou vody, prostredníctvom správne zvoleného zavlažovacieho systému. Navrhli sme podzemný závlahový systém. Na zavlažovanie jamkovísk a odpalísk sme navrhli použiť podzemné kvapkovacie potrubie. Pri návrhu zavlažovacieho systému sme vychádzali z faktu, že denné potreba vody na úhradu evapotranspirácie je 5 mm . m-2. Prietok kvapkovača podzemného potrubia je 2,3 l . h-1. Potrebný čas na úhradu dennej potreby vody v 1 m2bude15 min. Ak budeme každé jamkovisko a odpalisko zavlažovať 15 min. celková spotreba vody na jamkoviskách bude 21 m3 a na odpaliskách 29 m3 za deň. Pre dráhy a tréningové plochy sme navrhli zavlažovanie pomocou výsuvných zavlažovacích rotačných postrekovačov s prietokom vody 9,87 m3 . h-1. Na dráhach bude uložených 61 postrekovačov. Pri priemernom zrážkovom množstve na dráhach 8,7 mm . h-1 bude čas chodu postrekovačov 35 minút aspotreba vody na zavlažovanie dráh bude 351 m3 . deň-1. Na tréningových plochách v oblasti so zrážkovým množstvom 36,6 mm . h-1 budú uložené 2 postrekovače, čas chodu postrekovačov 16 min. a spotreba vody na zavlažovanie 3 m3 . deň-1. V oblasti so zrážkovým množstvom 16,9 mm . h-1 bude uložených 20 postrekovačov. Celkový čas potrebný na zavlažovanie bude 340 min a spotreba vody na zavlažovanie 56 m3 . deň- 1.V našej diplomovej práci sme zvolili systém podpovrchovej závlahy, ktorá je menej náročná na energiu, má menšie nároky na množstvo závlahovej vody, znižuje straty vody výparom a nevytvára prekážky pri obhospodarovaní, vytvára možnosť zavlažovania v ľubovoľnej vývinovej fáze bez ohľadu na poveternostné podmienky.
Kľúčové slová:voda, golfové ihrisko, podzemný závlahový systém, jamkoviská, odpaliská

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene