Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identification number: 1418
University e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Water management measures for the football field in Hruboňovo
Written by (author): Ing. Marek Gubáň
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vodohospodárske opatrenia pre futbalové ihrisko v Hruboňove
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo posúdiť súčasný stav futbalového ihriska v Hruboňove a navrhnúť vodohospodárske opatrenia. Súčasťou práce bolo posúdenie vhodnosti a prevádzky závlahy, posúdenie súčasnej ochrany ihriska pred vodou, posúdenie starostlivosti o trávnik. Športové trávniky, ktoré sú intezívne využívane a zaťažované musia spĺňať určité požiadavky. Nároky trávnika na vodu sú veľmi veľké. Riadenie vlhkostného režimu dodávanie ale aj ochrana pred nadmerným množstvom vody sú základom pre kvalitný trávnik. Našim cieľom bolo navrhnutie závlahového a odvodnovacieho systému spolu s ďalšími opatreniami na údržbu trávnika. Jednotlivými návrhy, môžeme zlepšiť kvalitu trávnika a štruktúru pôdneho profilu a zabezpečiť kvalitné využívanie futbalového ihriska a hry aj počas nepriaznivých podmienok.
Key words:odvodnenie ihriska, futbalový trávnik, závlahový systém, ihrisko, drenáž, údržba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited