Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vodohospodárske opatrenia pre futbalové ihrisko v Hruboňove
Autor: Ing. Marek Gubáň
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vodohospodárske opatrenia pre futbalové ihrisko v Hruboňove
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo posúdiť súčasný stav futbalového ihriska v Hruboňove a navrhnúť vodohospodárske opatrenia. Súčasťou práce bolo posúdenie vhodnosti a prevádzky závlahy, posúdenie súčasnej ochrany ihriska pred vodou, posúdenie starostlivosti o trávnik. Športové trávniky, ktoré sú intezívne využívane a zaťažované musia spĺňať určité požiadavky. Nároky trávnika na vodu sú veľmi veľké. Riadenie vlhkostného režimu dodávanie ale aj ochrana pred nadmerným množstvom vody sú základom pre kvalitný trávnik. Našim cieľom bolo navrhnutie závlahového a odvodnovacieho systému spolu s ďalšími opatreniami na údržbu trávnika. Jednotlivými návrhy, môžeme zlepšiť kvalitu trávnika a štruktúru pôdneho profilu a zabezpečiť kvalitné využívanie futbalového ihriska a hry aj počas nepriaznivých podmienok.
Kľúčové slová:odvodnenie ihriska, futbalový trávnik, závlahový systém, ihrisko, drenáž, údržba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene