Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Autor: Ing. Filip Briš
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Abstrakt:Jedinečnosť špeciálnych plodín spočíva v ich životnosti, ktorá prekračuje 20 rokov. Vodný potenciál je rozličný v jednotlivých častiach koruny s ohľadom na expozíciu, vzdialenosti od okraja koruny a vek pletív. Vlahová potreba sa mení s vekom, tvarom koruny a vodivosťou, pričom zavlažovanie týchto plodín (sady, chmeľnice a vinohrady) preukázateľne zvyšuje a stabilizuje úrody. Správna aplikácia závlahovej vody je závislá na fenofáze rastlín a na teplote. Zvýšená teplota porastu je v poslednej dekáde preukázateľná. Rastlina na takúto zmenu reaguje zvýšenou evapotranspiráciou. Rastliny nestačia zabrániť prehrievaniu povrchu listov zvýšenou transpiráciou, uzatvárajú sa stomata (prieduchy), transpirácia je prerušená, rastliny strácajú turgor, fotosyntéza neprebieha, a to aj pri dostatku prístupnej vody v pôde často v trvaní aj niekoľko hodín. Správne cielenou klimatizačnou závlahou je možné tento nepriaznivý stav zvrátiť. Teplota porastu je znížená, zvýši sa relatívna vlhkosť, upravená je mikroklíma rastlinného habitátu tak, že nedochádza k obmedzovaniu fotosyntézy. Ďalším profitom klimatizačnej závlahy je popri zvyšovaní úrod aj zlepšenie šťavnatosti, vyfarbenie plodov a obsahu cukru. V uvedenej práci popíšeme vplyv klimatizačnej závlahy na zmeny teplotného režimu jabloní v podmienkach Slovenska.
Kľúčové slová:klimatická zmena., zavlažovanie špeciálnych plodín, klimatizačná závlaha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene