Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh závlahy verejného priestoru
Autor: Ing. Marko Méry
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh závlahy verejného priestoru
Abstrakt:Zavlažovacie systémy sú v súčasnosti často využívané v súkromných záhradách, parkoch, na verejných priestranstvách, či takmer nevyhnutnosťou u športových ihrísk s trávnym porastom alebo v rámci zeleného priestranstva v developerských projektoch. Súčasťou návrhu a dimenzovania zavlažovacích systémov pre špecifický priestor nie je len dôležitosť ekonomickej udržateľnosti a funkčnosti navrhnutého projektu, ale v dnešnej dobe nemožno zanedbať ani ekologickú stránku, akou je optimálne využitie vody, ktorej je v niektorých oblastiach, ako napríklad južná Kalifornia nedostatok. Hlavným cieľom diplomovej práce je vytvorenie komplexného návrhu zavlažovacieho systému pre vybraný verejný priestor, s hlavným ohľadom na dlhodobú ekonomickú a ekologickú udržateľnosť. Prvá časť práce je venovaná teoretickým východiskám z oblasti závlah a zavlažovacích systémov. V metodickej časti práce sú popísané jednotlivé postupy spracovania návrhu zavlažovacích systémov. Posledná časť práce je venovaná návrhu zavlažovacieho systému pre vybraný verejný priestor, ktorý sa nachádza v Trnave. Návrh je vytvorený pre priestor s výmerou 2430 m2 , kde bolo využitých 135 postrekovačov, 30 zavlažovačov koreňovej zóny a 230 metrov kvapkovej závlahy. Celkové náklady na projekt závlah boli vypočítané na sumu 12467 eur bez DPH. Diplomová práca prináša podrobné spracovanie metodiky návrhu zavlažovacieho systému, ktorá môže byť následne využitá pri spracovaní podobných návrhoch projektov, ako aj prináša komplexné spracovanie návrhu zavlažovacieho systému pre vybraný verejný priestor v Trnave.
Kľúčové slová:zavlažovací systém, postrekovač, tlaková strata

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene