Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikační číslo: 1418
Univerzitní e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
Autor: Bc. Matúš Čierny
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na problematiku závlah. Závlahové systémy sa stali neoddeliteľnou súčasťou súkromných a verejných, poľnohospodárskych, športových a záhradných priestorov. Ich potreba vzhľadom k rýchlo rastúcej populácií, zvýšeným nárokom na produkciu potravín a tiež k prebiehajúcim klimatickým zmenám bude čoraz väčšia. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo možností a spôsobov zavlažovania pre rôzne druhy plôch a kultúr. Odlišujú sa konštrukciou, spôsobom umiestnenia, rozdielnou aplikáciou závlahovej vody, hospodárnosťou alebo finančnou náročnosťou. Každá alternatíva má taktiež svoje výhody a nevýhody, ktoré sú kľúčové pri voľbe správnej závlahovej sústavy pre konkrétnu plochu, plodinu alebo účel. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie dostupných informácií o možnostiach závlahy pre športové plochy a okrasné záhrady. Zamerali sme sa na porovnanie troch alternatív závlahy, konkrétne závlahy rotačnými postrekovačmi, statickými rozstrekovačmi a podzemnej kvapkovej závlahy. Výsledkom práce je porovnanie troch spomenutých alternatív na základe vypracovaných návrhov a rozpočtov s využitím fiktívnej plochy.
Klíčová slova:závlahy, rotačný postrekovač, statický rozstrekovač, podzemná kvapková závlaha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně