Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identification number: 1418
University e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Alternative irrigation solutions for sports areas and gardens
Written by (author): Bc. Matúš Čierny
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne riešenia závlahy pre športové plochy a záhrady
Summary:Bakalárska práca je zameraná na problematiku závlah. Závlahové systémy sa stali neoddeliteľnou súčasťou súkromných a verejných, poľnohospodárskych, športových a záhradných priestorov. Ich potreba vzhľadom k rýchlo rastúcej populácií, zvýšeným nárokom na produkciu potravín a tiež k prebiehajúcim klimatickým zmenám bude čoraz väčšia. V súčasnej dobe existuje veľké množstvo možností a spôsobov zavlažovania pre rôzne druhy plôch a kultúr. Odlišujú sa konštrukciou, spôsobom umiestnenia, rozdielnou aplikáciou závlahovej vody, hospodárnosťou alebo finančnou náročnosťou. Každá alternatíva má taktiež svoje výhody a nevýhody, ktoré sú kľúčové pri voľbe správnej závlahovej sústavy pre konkrétnu plochu, plodinu alebo účel. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie dostupných informácií o možnostiach závlahy pre športové plochy a okrasné záhrady. Zamerali sme sa na porovnanie troch alternatív závlahy, konkrétne závlahy rotačnými postrekovačmi, statickými rozstrekovačmi a podzemnej kvapkovej závlahy. Výsledkom práce je porovnanie troch spomenutých alternatív na základe vypracovaných návrhov a rozpočtov s využitím fiktívnej plochy.
Key words:závlahy, rotačný postrekovač, statický rozstrekovač, podzemná kvapková závlaha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited