Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Závlaha rodinnej záhrady v k.u. Kobylnice
Autor: Ing. Ivana Hrušková
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Závlaha rodinnej záhrady v k.u. Kobylnice
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá závlahou rodinnej záhrady nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Kobylnice. Vecne je rozdelená do štyroch častí. V prvej časti práce sú spracované informácie o histórii a vývoji závlah vo svete a na Slovensku, význame vody, druhoch závlah, hlavných a podrobných závlahových zariadeniach. V druhej časti práce je stanovený hlavný cieľ, ktorý spočíva v návrhu funkčného závlahového systému pre konkrétnu okrasnú a úžitkovú záhradu rodinného domu. V metodike práce charakterizujeme riešené územie, zaoberáme sa postupom práce pri dimenzovaní potrubia a prezentujeme návrh komponentov a zariadení v závlahovom systéme. V časti výsledky práce prezentujeme návrh samotného závlahového systému prostredníctvom programu Autocad, dimenzujeme potrubie prostredníctvom prietokových diagramov a dimenzačných tabuliek a predstavujeme rozpočet k návrhu závlahového systému. Význam práce spočíva najmä v jej aktuálnosti, pričom v podmienkach klimatických zmien nadobúdajú moderné architektonické riešenia či návrhy funkčných závlahových systémov na dôležitosti.
Kľúčové slová:závlahový systém, záhrada, návrh, závlahy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene