Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh závlahy lesnej škôlky
Autor: Ing. Róbert Láska
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh závlahy lesnej škôlky
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom závlahy lesnej škôlky. V prvej kapitole diplomovej práce približujeme pohľad na minulý a súčasný stav zavlažovania a lesného škôlkarstva. Ďalej popisujeme charakteristiku závlah, ich rozdelenie, spôsoby a druhy závlah. V druhej kapitole je zadefinovaný cieľ práce, ktorým je vytvorenie projektu závlahového systému pre lesnú škôlku. V nasledujúcej, tretej kapitole, predstavujeme lesnú škôlku Brod – Horné Hámre. Opisujeme jej súčasný stav a zariadenie existujúceho závlahového systému. Ťažiskom diplomovej práce je štvrtá kapitola, kde sme navrhli konkrétny automatický závlahový systém. Zvolili sme modernejšie postrekovače, nadimenzovali sme potrubia a lesnú škôlku sme rozdelili do sekcií ovládaných pomocou riadiacej jednotky. Vypočítali sme prietoky v jednotlivých sekciách a vybrali sme vhodné čerpadlo. Práca je spracovaná formou štúdie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre realizáciu uvedeného zámeru. Výsledkom práce je návrh automatického závlahového systému bez potreby ďalšej obsluhy, celkový cenník ako aj mapové podklady pre následnú realizáciu.
Kľúčové slová:lesná škôlka, technológia pestovania, ekonomické zhodnotenie, automatická závlaha, návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene