Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Alternatívne riešenie závlahy v ovocnom sade
Autor: Ing. Jakub Kysel
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Alan Klimaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne riešenie závlahy v ovocnom sade
Abstrakt:V súčasnosti sa zaznamenáva pokles kvality a úrovne zdravého životného prostredia. Jedným z hlavných činiteľov, ktoré pôsobia na súčasný stav nielen na Slovensku, ale aj celkovo vo svete, je práve vodný manažment v krajinách a v poľnohospodárstve. Práve závlahové systémy, ako melioračné opatrenie v poľnohospodárskom sektore v oblasti produkcie a výroby, patria medzi hlavné ukazovatele efektivity krajinného vodohospodárstva. Hlavným cieľom predkladanej práce bolo analyzovať a charakterizovať konštrukcie a komponenty zavlažovacích systémov z teoretického aspektu, s ohľadom na pôdno-klimatické podmienky vo vybranej lokalite Krvavé Šenky. Zároveň sme zhodnotili aktuálny stav závlahového systému z technického aspektu. Teoretická časť diplomovej práce pozostávala z kategorizácie druhov závlah, charakteristiky vodných zdrojov pre závlahy, ďalej sme sa venovali legislatíve a technickým normám, a pod. V práci sa pojednáva o nových a moderných možnostiach inštalácie závlah z dlhodobého hľadiska. Praktická časť záverečnej práce sa zameriavala na opísanie riešenej lokality so zameraním na súčasný stav problematiky, ako aj ďalšia analýza jestvujúcej závlahovej sústavy. Čiastkovým cieľom práce bolo navrhnúť riešenie pre vybraný ovocný sad. Zamerali sme sa na finančný rozpočet, komponenty a závlahové detaily, ktoré sme následne porovnali medzi sebou. Význam predkladanej práce spočíval v kompletnej analýze závlahovej sústavy, a výsledky práce môžu slúžiť ako informatívny prehľad o moderných a inovatívnych technológiách zavlažovania.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, závlahové komponenty, závlahové systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene