Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe v ovocnom sade
Autor: Ing. Lucia Šuranová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorvanie zmien vlhkosti pôdneho profilu pri kvapkovej závlahe v ovocnom sade
Abstrakt:V práci je sústredná pozornosť na pôdnu vodu, jej potenciál retenciu a pohybové vlastnosti vody v pôde. Práca sa zaoberá priamymi a nepriamymi metódami merania pôdnej vlhkosti. Veľká pozornosť je venovaná závlahám, ich deleniu i vyžitiu a bližšie charakterizuje kvapkovú závlahu, ktorá bola použitá pri zavlažovaní pokusného objektu. Osobitne je riešená potreba vody v ovocnom sade a tiež potreba vody pri kvapkovej závlahe, kde sú uvedené vzťahy na výpočet potrebného množstva vody na zavlažovanie rastlín. Ďalej sa sústreďuje na kvalitu závlahovej vody. V metodike práci je bližšie charakterizovaná lokalita výskumu, ovocné dreviny, ako aj meracie zariadenia pôdnej vlhkosti. Práca obsahuje výsledky čiastočných pokusov a meraní, ktoré sú znázornené v tabuľkách a grafe.
Kľúčové slová:meranie pôdnej vlhkosti, závlahy, kvapková závlaha, závlahové množstvo, pôdna voda, ovocný sad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene