Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dopady využívania biopalív na životné prostredie
Autor: Ing. Andrej Petruch
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dopady využívania biopalív na životné prostredie
Abstrakt:V našej bakalárskej práci sa budeme venovať v súčasnosti najdostupnejším a najviac využívaným biopalivám v Európskej únií a špecificky na Slovensku. Ďalej vymedzíme použitie v bežných zážihových a vznetových motoroch. Pozornosť budeme venovať aj výrobe alternatívnych palív. Taktiež budeme skúmať ekologické, ekonomické a technické aspekty používania biopalív a vplyv na životné prostredie. Pri riešení tejto problematiky dochádzame k záveru že aj napriek viacerým negatívnym ohlasom sú súčasné biopalivá prvej generácie čiastočným riešením momentálnej energetickej situácie, ktorá neohrozí spotrebiteľa a prospeje ekonomike. Aj napriek tomu by malo byť naďalej vynakladané dostatočné úsilie, aby sa vyvíjali nové, účinnejšie a hlavne ekologickejšie alternatívne palivá.
Kľúčové slová:alternatívne palivo, obnoviteľný zdroj energie, biomasa, životné prostredie, biopalivo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene