Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     
     
Projekty
          
     
Vedené práce
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 CAD pre Krajinné Inžinierstvo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Riešiteľ
01.04.2016
31.12.2018
2
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRzodpovedný zástupca01.07.201530.06.2019
3 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. Bárek
Všeobecné výzvy
garant01.07.201630.06.2020
4
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
31.12.2023
5
 Kurz praktických zručností budovania závlah v záhradách a parkoch.V. BárekKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.03.201731.12.2019
6 Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebnícV. BárekKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2011
31.12.2013
7
 Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRaktívny riešiteľ01.06.2015
30.06.2019
8
 Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
OP Kvalita životného prostredia
riešiteľ01.11.2019
30.06.2021
9 Pôsobenie imisií na poľnohospodárske plodiny záťažou stanovišťaV. Bárek
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2010
31.12.2011
10
 Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenu
V. Bárek
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zodpovedný zástupca01.01.201431.12.2016
11
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2018
31.12.2020
12
 Synergia prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra v podmienkach klimatickej zmenyV. Bárek
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2019
31.12.2021
13 Tvorba a implementácia predmetu „Zelená infraštruktúra“ do študijných programov odboru Krajinné inžinierstvo.KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
31.12.2023
14
 Vplyv klimatickej zmeny na pohyb vody v systéme pôda - rastlina - atmosféraVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2022
15 Výskum procesu zanášania malých vodných nádrží sedimentami v poľnohospodárskej krajineVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011
16
 Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
OP Výskum a inovácie
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2019
17
V. Bárek
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.03.2017
01.03.2017
18
 Zmiernenie dopadov klimatickej zmeny presným riadením závlah
Všeobecné výzvy
garant
01.07.202030.06.2024

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý