Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identification number: 1418
University e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Projects     
Publications
     
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Climate conditions impact on the sap flow into plants and their dendrometric changes
Báreková, Anna -- Bárek, Viliam -- Kováčová, Martina -- Novotná, Beáta -- Kišš, Vladimír
Climate conditions impact on the sap flow into plants and their dendrometric changes. In Journal of Ecological Engineering. 21, 6 (2020), p. 224--228. ISSN 2081-139X.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
2.
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Halabuk, Andrej -- Brestič, Marián
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 9 (2020), p. 2020. ISBN 2073-4395 online.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
3.
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Halabuk, Andrej -- Brestič, Marián
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 9 (2020), p. 9. ISBN 2073-4395 online.
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
4.
Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
Bárek, Viliam
Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 p.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2020Details
5.Lokalizované závlahy poľných plodín
Bárek, Viliam
Lokalizované závlahy poľných plodín. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 22--26. ISSN 1335-2466.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
6.
Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy
Bárek, Viliam
Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 p.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Details
7.
Protimrazová závlaha
Bárek, Viliam
Protimrazová závlaha. In Sady a vinice. 2, 3 (2020), p. 17. ISSN 1336-7684.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.