Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci pracoviska - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

     
     
Projekty
     
Publikácie     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOTYANSZKÁ, L. -- ŽIVČÁK, M. -- CHOVANČEK, E. -- SYTAR, O. -- BÁREK, V. -- HAUPTVOGEL, P. -- HALABUK, A. -- BRESTIČ, M. Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 9 (2020), s. 9. ISBN 2073-4395 online.

Originálny názov: Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva
Katedra fyziológie rastlín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Agronomy-Basel
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 10
Číslo periodika v rámci zväzku:
9
Rok vydania:
2020
Od strany:
9
Do strany:
9
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: fluorescencia chlorofylu, fenotypy, environmentálne záťaže, reflexná spektroskopia, sucho, pšenica, spektrálne vlastnosti
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lenka Botyanszká, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agronomy-Basel. Basel: ISBN 2073-4395 online.

Originálny názov:
Agronomy-Basel
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN:
2073-4395 online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)