Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikační číslo: 1419
Univerzitní e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Proděkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Bellerová
Posúdenie stavu odvodňovacích zariadení na vybraných lokalitách katastrálneho územia Horné Lefantovce
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Bochnovičová
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v obci Paňa
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Vladimír Božoň, PhD.
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov
červenec 2011Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Cirbus
ŠTÚDIA BIOTECHNICKÝCH ÚPRAV NA VODNOM TOKU MEDOKÝŠ V INTRAVILÁNE MESTA MARTIN
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Lenka Čimová, PhD.
Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť výsledkov modelov transportu znečistenia vo vodných tokoch
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Gál
Zásady návrhu a optimalizácia vodného režimu futbalového ihriska
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Habovská
Štúdia úpravy vodného toku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Halašková
Štúdia úpravy potoka Drahožica v KM 0, 5425 až 0,7235
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Hausman
Modelovanie transportných procesov vo vodnom toku
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Hausman
Štúdia úpravy vodného toku Čierňanka v katastrálnom území Čadca
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Hric
Návrh opatrení na zníženie povodňovej hrozby lokality v K.Ú. Lehota
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Vít Hubinák
Štúdia úpravy vodného toku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Lukáš Humaj
Kvalitatívne parametre kalov z čistiarní odpadových vôd a ich vhodnosť aplikácie do pôd
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Mária Chrenková
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranej lokalite
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Jarošová
Návrh technických opatrení na úpravu povrchového odtoku pri protipovodňovej ochrane obce Malé Zálužie
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriel Ježek
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obcí Moravský Sv. Ján a Sekule na rieke Morava
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Kačinec
Zakladanie a optimalizácia vodného režimu pôdnych profilov športových plôch
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Karina Kanyicsková
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Imrich Kardoš
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Imrich Kardoš
Posúdenie povodňovej hrozby a úrovne zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tibor Kašparovský
Štúdia úpravy vodného toku Žitava v KM 27,200 až 28,830
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Klinec
Úprava vodného toku potok Suché v k.ú. Fačkov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Kmeťová
Návrh vegetačnej čistiarne odpadových vôd v obci Bzenica - štúdia
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Komarňanská
NÁVRH OPATRENÍ NA ZVÝŠENIE ÚROVNE PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI TEPLIČKY NA TOKU GALANOVKA
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Konečná
Štúdia úpravy toku Dlhý kanál v intraviláne obce Veľké Zálužie
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lívia Korvinová
Analýza odtokových pomerov k identifikácii povodňovej hrozby v obci Žirany
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lívia Korvinová
Znečistenie vôd vo vodných tokoch – eliminácia zdrojov a modelovanie šírenia znečistenia
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Krajča
Výskum zdrsneného sklzu prostriedkami numerického modelovania
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Roman Krúpa
Analýza spôsobov stanovenie súčiniteľa drsnosti korýt vodných tokov.
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Roman Krúpa
Návrh odvodnenia futbalového ihriska v obci Jarok
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martin Manina
Výskum transportných procesov v korytách malých vodných tokov
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Mičudová
Štúdia úpravy vodného toku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Pajtinka
Štúdia úpravy koryta malého vodného toku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Teodor Paluga
Modelovanie procesu povrchového odtoku v povodí Cabajského potoka
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Teodor Paluga
Štúdia odtokových pomerov v povodí Cabajského potoka
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
REVITALIZAČNÉ OBJEKTY A ICH VPLYV NA MORFOLÓGIU KORYTA A HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA V MALÝCH VODNÝCH TOKOCH
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Pevala
Štúdia zmien v režime priemernej a malej vodnosti na vodnom toku Bocegaj
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dana Píšová
Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Dana Píšová
Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zsolt Rácz
Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Zsolt Rácz
Vypracovanie rozpočtu vybraného stavebného objektu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Skočík
Štúdia povodňovej situácie na toku Batovec v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslava Stružáková
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v povodí Sobraneckého potoka
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslava Stružáková
Protipovodňová ochrana na rieke Laborec
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Susko
Aanalýza stavu protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Susko
IDENTIFIKÁCIA A ZHODNOTENIE POVODŇOVEJ HROZBY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ DEDINKA
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Šimonides
Analýza povodňovej hrozby v intraviláne mesta Bánovce nad Bebravou
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Šimonides
Návrh kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov v Bánovciach nad Bebravou
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Šimon
Hydraulický výskum sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Výskum environmentálnych a hydraulických aspektov optimalizácie návrhu úprav korýt malých vodných tokov
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Škrovánková
Analýza vybraných technických opatrení k zvýšeniu protipovodňovej ochrany obcí
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Turčániová
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce Veľké Vozokany
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Turčániová
Ochrana pred povodňami v podmienkach Slovenska
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Válek
Prípadová štúdia vplyvu regulácie odtoku na vodnom diele Čierna voda na priebeh hladín v priľahlej riečnej sústave
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Válek
Štúdia revitalizácie Čilizského potoka v k.ú. Gabčíkovo
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Vavrová
Analýza a zhodnotenie ekologických podmienok na vodnom toku Dubová
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristián Vavrúš
Zhodnotenie súčasného stavu a návrhu úpravy toku Jastrabica - štúdia
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Vavrušová
Zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Lehota návrhom suchej ochrannej nádrže
květen 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována