Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bellerová
Posúdenie stavu odvodňovacích zariadení na vybraných lokalitách katastrálneho územia Horné Lefantovce
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Bochnovičová
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v obci Paňa
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Vladimír Božoň, PhD.
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Cirbus
ŠTÚDIA BIOTECHNICKÝCH ÚPRAV NA VODNOM TOKU MEDOKÝŠ V INTRAVILÁNE MESTA MARTIN
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Čimová, PhD.
Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť výsledkov modelov transportu znečistenia vo vodných tokoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Gál
Zásady návrhu a optimalizácia vodného režimu futbalového ihriska
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Habovská
Štúdia úpravy vodného toku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Halašková
Štúdia úpravy potoka Drahožica v KM 0, 5425 až 0,7235
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Hausman
Modelovanie transportných procesov vo vodnom toku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Hausman
Štúdia úpravy vodného toku Čierňanka v katastrálnom území Čadca
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Hric
Návrh opatrení na zníženie povodňovej hrozby lokality v K.Ú. Lehota
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Vít Hubinák
Štúdia úpravy vodného toku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Humaj
Kvalitatívne parametre kalov z čistiarní odpadových vôd a ich vhodnosť aplikácie do pôd
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Chrenková
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranej lokalite
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Jarošová
Návrh technických opatrení na úpravu povrchového odtoku pri protipovodňovej ochrane obce Malé Zálužie
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Ježek
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obcí Moravský Sv. Ján a Sekule na rieke Morava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kačinec
Zakladanie a optimalizácia vodného režimu pôdnych profilov športových plôch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Karina Kanyicsková
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Imrich Kardoš
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Imrich Kardoš
Posúdenie povodňovej hrozby a úrovne zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Kašparovský
Štúdia úpravy vodného toku Žitava v KM 27,200 až 28,830
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Klinec
Úprava vodného toku potok Suché v k.ú. Fačkov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Kmeťová
Návrh vegetačnej čistiarne odpadových vôd v obci Bzenica - štúdia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Komarňanská
NÁVRH OPATRENÍ NA ZVÝŠENIE ÚROVNE PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI TEPLIČKY NA TOKU GALANOVKA
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Konečná
Štúdia úpravy toku Dlhý kanál v intraviláne obce Veľké Zálužie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Korvinová
Analýza odtokových pomerov k identifikácii povodňovej hrozby v obci Žirany
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Korvinová
Znečistenie vôd vo vodných tokoch – eliminácia zdrojov a modelovanie šírenia znečistenia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Krajča
Výskum zdrsneného sklzu prostriedkami numerického modelovania
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Krúpa
Analýza spôsobov stanovenie súčiniteľa drsnosti korýt vodných tokov.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Roman Krúpa
Návrh odvodnenia futbalového ihriska v obci Jarok
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Manina
Výskum transportných procesov v korytách malých vodných tokov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Mičudová
Štúdia úpravy vodného toku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Teodor Paluga
Modelovanie procesu povrchového odtoku v povodí Cabajského potoka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Teodor Paluga
Štúdia odtokových pomerov v povodí Cabajského potoka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
REVITALIZAČNÉ OBJEKTY A ICH VPLYV NA MORFOLÓGIU KORYTA A HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA V MALÝCH VODNÝCH TOKOCH
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Pevala
Štúdia zmien v režime priemernej a malej vodnosti na vodnom toku Bocegaj
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Píšová
Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Dana Píšová
Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zsolt Rácz
Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zsolt Rácz
Vypracovanie rozpočtu vybraného stavebného objektu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Skočík
Štúdia povodňovej situácie na toku Batovec v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Stružáková
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v povodí Sobraneckého potoka
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Stružáková
Protipovodňová ochrana na rieke Laborec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Susko
Aanalýza stavu protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Susko
IDENTIFIKÁCIA A ZHODNOTENIE POVODŇOVEJ HROZBY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ DEDINKA
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Šimon
Hydraulický výskum sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Výskum environmentálnych a hydraulických aspektov optimalizácie návrhu úprav korýt malých vodných tokov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Škrovánková
Analýza vybraných technických opatrení k zvýšeniu protipovodňovej ochrany obcí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Turčániová
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce Veľké Vozokany
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Turčániová
Ochrana pred povodňami v podmienkach Slovenska
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Válek
Prípadová štúdia vplyvu regulácie odtoku na vodnom diele Čierna voda na priebeh hladín v priľahlej riečnej sústave
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Válek
Štúdia revitalizácie Čilizského potoka v k.ú. Gabčíkovo
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vavrová
Analýza a zhodnotenie ekologických podmienok na vodnom toku Dubová
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Vavrúš
Zhodnotenie súčasného stavu a návrhu úpravy toku Jastrabica - štúdia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vavrušová
Zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Lehota návrhom suchej ochrannej nádrže
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná