Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obcí Moravský Sv. Ján a Sekule na rieke Morava
Autor: Ing. Gabriel Ježek
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obcí Moravský Sv. Ján a Sekule na rieke Morava
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá protipovodňovou ochranou katastrálnych území Moravský Svätý Ján a Sekule v inundačnom území rieky Moravy. V našom záujmovom území je rieka Morava vo svojom dolnom toku, a je zároveň hraničnou riekou medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom. V začiatočných kapitolách oboznamujme čitateľa práce s niektorými charakteristikami rieky Moravy. Vybrali sme literárny prehľad, ktorý sa nám javil zaujímavý a preto predkladáme, za účelom rozšírenie poznatkov o rieke Morave, rôzne pohľady vodohospodárov zo Slovenskej i Českej republiky. Našou snahou bolo kvalifikovane zhodnotiť riziko povodní a úroveň protipovodňovej ochrany. Vychádzali sme zo stavu a úrovne existujúcej protipovodňovej ochrany. Oboznámili sme sa s problematikou povodní na rieke Morave prostredníctvom historicky zaznamenaných faktov na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany. Spracovali sme pomocou simulačných prostriedkov rôzne situácie, ktoré môžu spôsobiť povodeň. Zároveň sme pomocou softvéru HEC-RAS analyzovali kapacitu koryta rieky Moravy a jej medzihrádzového priestoru a to v úseku km 50,120 až 50,453 . Môžeme konštatovať, že úroveň protipovodňovej ochrany záujmového územia, ktorým sme sa v diplomovej práci zaoberali je v súčasnosti vyhovujúca. Ale i napriek tomu, sme toho názoru, že vybudovanie suchej ochrannej nádrže - poldra v katastrálnom území Moravský Svätý Ján, alebo Sekule, by bolo pre protipovodňovú ochranu prínosom. Polder vybudovaný na tomto území, by dokázal transformovať povodňovú vlnu a prispieť k zlepšeniu protipovodňovej ochrany susedných krajinách (Rakúsko, Česko).
Kľúčové slová:povodeň, protipovodňová ochrana, protipovodňové opatrenia, HEC-RAS, vodné stavby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene